Studium policealne

Samozatrudnienie

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w ramach działań mających na celu zwiększenie szans absolwentów szkół zawodowych na uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia przedstawił przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik ten, zawierający materiały z przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”, może wspomóc słuchaczy, którzy zamierzają po zakończeniu szkoły samodzielnie rozpocząć działalność gospodarczą.