Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Bariery w integracji osób z niepełnosprawnością – czy jest możliwa dostępność?

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

120

Szkolenie z oferty numer: 97
Bariery w integracji osób z niepełnosprawnością – czy jest możliwa dostępność?

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • pedagodzy i psycholodzy
 • pedagodzy specjalni
 • logopedzi, terapeuci i specjaliści pracujący z uczniami niepełnosprawnymi
 • rodzice uczniów

Zakres treści

 1. Integracja, cele integracji osób pełnosprawnych z osobami niepełnosprawnymi.
 2. Bariery architektoniczne, ekonomiczne, społeczne.
 3. Bariery psychiczne, kulturowe, edukacyjne.
 4. Zadania nauczycieli w pracy z uczniami niepełnosprawnymi.
 5. Korzyści z nauki w szkole/klasie integracyjnej dla uczniów pełnosprawnych.
 6. Korzyści z nauki w szkole/klasie integracyjnej dla dzieci z niepełnosprawnością.
 7. Przykłady zajęć integracyjnych dla uczniów.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • pogłębią swoją wiedzę w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnościami
 • podniosą poziom kompetencji w zakresie radzenia sobie w sytuacjach wykluczania uczniów z niepełnosprawnością
 • przygotują scenariusze przykładowych zajęć integracyjnych.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Bariery w integracji osób z niepełnosprawnością – czy jest możliwa dostępność?
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content