Temat szkolenia

Zapobieganie cyberprzemocy w szkole

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 138
Zapobieganie cyberprzemocy w szkole

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek zainteresowani tematyką
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni
  • terapeuci

Zakres treści

1. Cyberprzemoc jako nowe zjawisko w społeczeństwie, jej definicja i sposoby walki z nią.
2. Skutki prawne wynikające ze stosowania cyberprzemocy.
3. Nowe zagrożenia m. in. „siecioholizm”, naruszanie wizerunku drugiej osoby oraz ich wpływ na funkcjonowanie dzieci/młodzieży.
4. Profilaktyka cyberprzemocy.
5. Procedury reagowania na cyberprzemoc.
6. Cyberprzemoc a prawo – dochodzenie praw ofiary cyberprzemocy.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • nabędą/pogłębią wiedzę na temat cyberprzemocy
  • poznają procedury reagowania na cyberprzemoc
  • nabędą umiejętność planowania i realizowania działań profilaktycznych w zakresie cyberprzemocy.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Zapobieganie cyberprzemocy w szkole
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content