Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Sposoby na poprawę koncentracji uwagi uczniów

Najbliższe terminy

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

5 dydaktycznych

Cena

150

Szkolenie z oferty numer: 51
Sposoby na poprawę koncentracji uwagi uczniów

Adresaci

  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół /placówek
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni
  • wychowawcy klas

Zakres treści

1. Podstawowe zagadnienia związane z koncentracją uwagi.
2. Style koncentracji według A. Fullera.
3. Metody i techniki wspomagające koncentrację uwagi.
4. Gry i zabawy służące koncentracji uwagi.
5. Techniki pamięciowe w koncentracji uwagi.
6. Techniki radzenia sobie ze stresem (relaksacja, wizualizacja, kinezjologia edukacyjna).
7. Praktyczne przykłady metod, technik, gier i zabaw oraz zastosowanie ich
na zajęciach lekcyjnych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają ciekawe metody i techniki wspomagające koncentrację uwagi
  • poznają czynniki mające wpływ na uwagę
  • poznają techniki radzenia sobie ze stresem oraz techniki pamięciowe w koncentracji uwagi
  • nabędą umiejętność podejmowania świadomych działań pozwalających uczniowi skupić się na ważnych zagadnieniach.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Sposoby na poprawę koncentracji uwagi uczniów
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content