Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Uczymy się bawiąc

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

130

Szkolenie z oferty numer: 82
Uczymy się bawiąc

Adresaci

– nauczyciele wychowania przedszkolnego
– nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
– wychowawcy świetlic szkolnych i środowiskowych
– inni zainteresowani nauczyciele

Zakres treści

1. Elementy pedagogiki muzycznej wg C. Orffa , E. Dalcroze’a:
a) rozwijanie muzykalności,
b) integracja muzyki, słowa i ruchu,
c) terapia wielosensoryczna.

2. Metoda aktywnego słuchania muzyki wg B.Strauss:
a) kształcenie poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej,
a) orientacja ruchowa,
b) budowanie relacji i kontaktów w grupie,
c) rozwój świadomości własnego ciała.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • nabędą umiejętność wykonywania tańców integracyjnych oraz ich wykorzystania w edukacji małych dzieci
  • będą potrafili wykorzystać wartości artystyczne muzyki dla indywidualnego rozwoju ucznia, jego wyobraźni twórczej, wrażliwości estetycznej i emocjonalnej
  • nabędą/ udoskonalą umiejętność budowania relacji w grupie oraz wzmacniania poczucia własnej wartości.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Uczymy się bawiąc
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content