Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Jak zrozumieć nastolatka - wymagania szkolne, a problemy wieku dojrzewania

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

130

Szkolenie z oferty numer: 133
Jak zrozumieć nastolatka - wymagania szkolne, a problemy wieku dojrzewania

Adresaci

  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele wychowawcy
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni
  • rodzice uczniów

Zakres treści

1. Biologiczne podstawy okresu dojrzewania – rozwój emocjonalny i umysłowy.
2. Społeczne uwarunkowania wieku dojrzewania i jego skutki – dom rodzinny, środowisko, szkoła.
3. Życie na krawędzi – dlaczego młodzież podejmuje ryzykowne zachowania i jak temu zapobiegać?
4. Zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne w okresie dojrzewania.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • pogłębią wiedzę na temat rozwoju biologicznego i umysłowego młodzieży w kontekście oceniania szans i dostrzegania ograniczeń związanych z wiekiem
  • poznają różne style więzi rodzinnych i ich wpływ na zachowanie młodzieży
  • poznają przyczyny występowania agresji i podejmowania ryzykownego zachowania przez nastolatków
  • nabędą umiejętność adekwatnego reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Jak zrozumieć nastolatka – wymagania szkolne, a problemy wieku dojrzewania
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content