Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Czynniki ryzyka i czynniki chroniące, a program wychowawczo-profilaktyczny szkoły/placówki

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

130

Szkolenie z oferty numer: 144
Czynniki ryzyka i czynniki chroniące, a program wychowawczo-profilaktyczny szkoły/placówki

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • wychowawcy klas

Zakres treści

 1. Profilaktyka a wychowanie.
 2. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące.
 3. Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących.
 4. Wykorzystywanie wyników diagnozy w opracowywaniu programu wychowawczo-profilaktycznego placówki.
 5. Skuteczna realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • będą potrafili odróżnić profilaktykę od wychowania
 • poznają czynniki ryzyka i czynniki chroniące
 • poznają metody i techniki diagnozowania czynników ryzyka i czynników chroniących
 • nabędą umiejętność praktycznego wykorzystania wyników diagnozy do opracowania oraz realizowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Czynniki ryzyka i czynniki chroniące, a program wychowawczo-profilaktyczny szkoły/placówki
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content