Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Planowanie pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 37
Planowanie pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół zawodowych
  • nauczyciele różnych przedmiotów w kształceniu zawodowym teoretycznym i praktycznym

Zakres treści

1. Podstawy prawne kształcenia zawodowego.
2. Ogólne i szczegółowe cele kształcenia w zawodach.
3. Zasady tworzenia planów dydaktycznych.
4. Dobór treści w kontekście efektów kształcenia zawodowego.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • usystematyzują podstawowe pojęcia z zakresu planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej i oceny jej rezultatów
  • nabędą umiejętność planowania kształcenia zawodowego jako syntezy celów, treści i efektów kształcenia.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Planowanie pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content