Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Gdy rodzic staje się roszczeniowy – współpraca z tzw. rodzicami trudnymi i niewydolnymi wychowawczo

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

5 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 157
Gdy rodzic staje się roszczeniowy – współpraca z tzw. rodzicami trudnymi i niewydolnymi wychowawczo

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele wychowawcy
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • specjaliści i terapeuci

Zakres treści

 1. Obszary współpracy z rodzicami (interwencja, współpraca, pomoc).
 2. Ogólne zasady współpracy z dorosłymi – elementy andragogiki.
 3. Typy postaw rodzicielskich i wynikające z nich style wychowawcze.
 4. Specyfika funkcjonowania rodzin o niskich kompetencjach wychowawczych.
 5. Postawy rodzicielskie osób z rodzin zmarginalizowanych.
 6. Mechanizm kształtowania się postawy roszczeniowej.
 7. Jak być dobrym rodzicem „trudnego ucznia”?
 8. Komunikacja w rodzinie oraz na linii rodzice–szkoła.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają elementy andragogiki w zakresie współpracy z osobami dorosłymi
 • poznają ogólne zasady współpracy z rodzicami uczniów
 • poznają mechanizm kształtowania się postawy roszczeniowej
 • poznają techniki i metody współpracy z osobami roszczeniowymi
 • udoskonalą umiejętność współpracy z rodzicem roszczeniowym z wykorzystaniem poznanych  metod i technik.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Gdy rodzic staje się roszczeniowy – współpraca z tzw. rodzicami trudnymi i niewydolnymi wychowawczo
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content