Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Inspiracje wczesnoszkolne – jak pomóc dziecku osiągnąć sukces?

Najbliższe terminy

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 54
Inspiracje wczesnoszkolne – jak pomóc dziecku osiągnąć sukces?

Adresaci

  • nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

1. Specyfika pracy z dzieckiem w klasach I-III.
2. Diagnoza wstępna, czyli jak dotrzeć do potencjału ucznia?
3. Jak stworzyć środowisko przyjazne uczniowi?
4. Wspomaganie rozwoju dziecka wybranymi metodami pracy.
5. Praca z dzieckiem zdolnym i z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się – wybrane metody i formy pracy, gry i zabawy dydaktyczne.
6. Budowanie zespołu klasowego.
7. Scenariusze zajęć.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • nabędą wiedzę na temat sposobów uczenia się swoich uczniów
  • poznają wybrane metody i techniki pracy na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w edukacji wczesnoszkolnej
  • nabędą umiejętność dokonywania wstępnej diagnozy potencjału ucznia
  • nabędą umiejętność dostosowywania metod i technik pracy do indywidualnych predyspozycji i potrzeb ucznia.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Inspiracje wczesnoszkolne – jak pomóc dziecku osiągnąć sukces?
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content