Temat szkolenia

Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej – aspekty praktyczne

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 96

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele wspomagający
 • pedagodzy specjalni
 • specjaliści pracujący z dziećmi/uczniami z niepełnosprawnością

Zakres treści

 1. Podstawy prawne organizacji edukacji włączającej w szkole/placówce ogólnodostępnej – zadania szkoły/placówki i organu prowadzącego.
 2. Założenia edukacji włączającej.
 3. Warunki szkoły/placówki sprzyjające edukacji włączającej dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 4. Zadania i postawy wychowawców, nauczycieli oraz specjalistów sprzyjające skutecznej edukacji włączającej.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • nabędą/pogłębią wiedzę na temat organizacji edukacji włączającej w szkole/placówce ogólnodostępnej
 • zwiększą swoje kompetencje sprzyjające pomyślnej adaptacji i efektywnej edukacji uczniów z niepełnosprawnością w szkole/placówce ogólnodostępnej
 • udoskonalą umiejętności pedagogiczne w obszarze współorganizowania edukacji włączającej dla dziecka/ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Liczba uczestników w grupie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej – aspekty praktyczne
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content