Temat szkolenia

Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej – aspekty praktyczne

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 96
Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej – aspekty praktyczne

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele wspomagający
 • pedagodzy specjalni
 • specjaliści pracujący z dziećmi/uczniami z niepełnosprawnością

Zakres treści

 1. Podstawy prawne organizacji edukacji włączającej w szkole/placówce ogólnodostępnej – zadania szkoły/placówki i organu prowadzącego.
 2. Założenia edukacji włączającej.
 3. Warunki szkoły/placówki sprzyjające edukacji włączającej dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 4. Zadania i postawy wychowawców, nauczycieli oraz specjalistów sprzyjające skutecznej edukacji włączającej.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • nabędą/pogłębią wiedzę na temat organizacji edukacji włączającej w szkole/placówce ogólnodostępnej
 • zwiększą swoje kompetencje sprzyjające pomyślnej adaptacji i efektywnej edukacji uczniów z niepełnosprawnością w szkole/placówce ogólnodostępnej
 • udoskonalą umiejętności pedagogiczne w obszarze współorganizowania edukacji włączającej dla dziecka/ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej – aspekty praktyczne
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content