Temat szkolenia

Narzędzia i zasoby cyfrowe oraz metody kształcenia wykorzystujące technologie informacyjno - komunikacyjne w procesie edukacji

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

150

Szkolenie z oferty numer: 120
Narzędzia i zasoby cyfrowe oraz metody kształcenia wykorzystujące technologie informacyjno - komunikacyjne w procesie edukacji

Adresaci

 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół
 • wychowawcy klas

Zakres treści

 1. Narzędzia i zasoby cyfrowe wspomagające proces edukacji.
 2. Analiza zasobów internetowych pod kątem możliwości wykorzystania ich w procesie nauczania – uczenia się.
 3. Metody kształcenia wykorzystujące technologie informacyjno – komunikacyjne.
 4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod kształcenia.
 5. Przygotowanie materiałów i ćwiczeń ułatwiających pracę na lekcji.
 6. Bezpieczeństwo i higiena pracy uczniów i nauczycieli podczas korzystania z narzędzi i zasobów cyfrowych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają narzędzia i zasoby cyfrowe, które będzie można wykorzystać w procesie edukacji
 • poznają metody kształcenia wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne
 • opracują przykładowe materiały i ćwiczenia, które podniosą atrakcyjność procesu edukacji
 • nabędą umiejętność korzystania z narzędzi TIK dbając o bezpieczeństwo i higienę pracy.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Narzędzia i zasoby cyfrowe oraz metody kształcenia wykorzystujące technologie informacyjno – komunikacyjne w procesie edukacji
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content