Studia podyplomowe

Praktyki

Sprawdź kierunki

Praktyki studenckie na studiach podyplomowych, prowadzonych przez Akademia Humanitas, stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

Wymiar praktyk określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Praktykom są przypisane punkty ECTS.

Istnieje możliwość zwolnienia z praktyk czynnych zawodowo nauczycieli – należy pobrać i wypełnić odpowiedni wniosek z listy poniżej.