Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Innowacja z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości” – szansą rozwoju szkoły

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

150

Szkolenie z oferty numer: 13
Innowacja z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości” – szansą rozwoju szkoły

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele wychowawcy
  • rady pedagogiczne

Zakres treści

  1. Innowacja w szkole – podstawy prawne.
  2. Jak wykorzystać pomoce dydaktyczne w procesie edukacyjnym?
  3. Współpraca w środowisku szkolnym szansą rozwoju.
  4. Promocja szkoły poprzez edukację medialną.
  5. Innowacja, jako element przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają przepisy prawa dotyczące innowacji
  • rozwiną umiejętność kreatywności i współpracy w zespole
  • poznają sposoby promocji szkoły w środowisku lokalnym.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Innowacja z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości” – szansą rozwoju szkoły
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content