Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Kompetencje nauczyciela w zakresie oceniania szkolnego

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 92
Kompetencje nauczyciela w zakresie oceniania szkolnego

Adresaci

 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • wychowawcy klas
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

 1. Ocenianie sumujące i kształtujące.
 2. Ocenianie a kontekst kształcenia.
 3. Skala stopni szkolnych i ich znaczenie treściowe.
 4. Budowanie narzędzi sprawdzania osiągnięć uczniów.
 5. Komunikowanie oceny szkolnej uczniom i rodzicom.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają związek między kształceniem a ocenianiem pracy uczniów
 • udoskonalą umiejętność budowania narzędzi sprawdzania osiągnięć uczniów
 • udoskonalą umiejętność oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów
 • udoskonalą umiejętność komunikowania oceny szkolnej uczniom i ich rodzicom.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Kompetencje nauczyciela w zakresie oceniania szkolnego
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content