Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, i co dalej - realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego z dziećmi z niepełnosprawnościami - dostosowania, pomoce dydaktyczne i indywidualizacja w procesie dydaktycznym

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 103
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, i co dalej - realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego z dziećmi z niepełnosprawnościami - dostosowania, pomoce dydaktyczne i indywidualizacja w procesie dydaktycznym

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
 • nauczyciele wychowania przedszkolnego
 • rady pedagogiczne przedszkoli

Zakres treści

1. Co zawiera orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na co zwrócić uwagę?
2. Obowiązki placówki oświatowej – dokumentowanie realizacji zapisów orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego.
3. Jak dostosować wymagania edukacyjne z zakresu podstawy programowej wychowania przedszkolnego do możliwości psychofizycznych dziecka z niepełnosprawnością? Przykłady dobrych praktyk.
4. Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Dziecka oraz Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny – planowanie pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością (praca na wzorach dokumentów).

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • będą potrafili dokonać analizy zapisów orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 • poznają obowiązki placówki oświatowej dotyczące realizacji zapisów orzeczenia
  o potrzebie kształcenia specjalnego i zawartych w nim zaleceń
 • poznają praktyczne sposoby ustalenia zakresów realizacji wymagań zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego
 • potrafią przygotować wielospecjalistyczna ocenę poziomu funkcjonowania dziecka
  i indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, i co dalej – realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego z dziećmi z niepełnosprawnościami – dostosowania, pomoce dydaktyczne i indywidualizacja w procesie dydaktycznym
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content