Temat szkolenia

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, i co dalej - realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego z dziećmi z niepełnosprawnościami - dostosowania, pomoce dydaktyczne i indywidualizacja w procesie dydaktycznym

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 103

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
 • nauczyciele wychowania przedszkolnego
 • rady pedagogiczne przedszkoli

Zakres treści

1. Co zawiera orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na co zwrócić uwagę?
2. Obowiązki placówki oświatowej – dokumentowanie realizacji zapisów orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego.
3. Jak dostosować wymagania edukacyjne z zakresu podstawy programowej wychowania przedszkolnego do możliwości psychofizycznych dziecka z niepełnosprawnością? Przykłady dobrych praktyk.
4. Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Dziecka oraz Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny – planowanie pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością (praca na wzorach dokumentów).

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • będą potrafili dokonać analizy zapisów orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 • poznają obowiązki placówki oświatowej dotyczące realizacji zapisów orzeczenia
  o potrzebie kształcenia specjalnego i zawartych w nim zaleceń
 • poznają praktyczne sposoby ustalenia zakresów realizacji wymagań zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego
 • potrafią przygotować wielospecjalistyczna ocenę poziomu funkcjonowania dziecka
  i indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny.

Liczba uczestników w grupie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, i co dalej – realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego z dziećmi z niepełnosprawnościami – dostosowania, pomoce dydaktyczne i indywidualizacja w procesie dydaktycznym
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content