Temat szkolenia

Techniki motywujące i angażujące do nauki

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

5 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 67
Techniki motywujące i angażujące do nauki

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele wychowawcy
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

1. Nauczycielskie strategie motywujące i angażujące uczniów. Lista „sposobów” na ucznia.
2. Pętla motywacyjna – jak doświadczenie sukcesu wpływa na dalszą chęć do działania?
3. Koncepcje dotyczące procesu motywacji – przegląd przydatnych teorii.
4. Motywacja do nauki – definicje, pojęcia.
5. Czynniki wzmacniające i hamujące motywację, zasady i metody motywowania, porady praktyczne.
6. Bezradność intelektualna.
7. 10 przykazań na zmotywowanie siebie do działania.
8. 12 zasad wydobywania z ludzi tego, co w nich najlepsze.
9. Błyskawiczne wywieranie wpływu. „Magiczne” pytania Pana Pantalon 'a.
10. Wskazówki metodyczne dotyczące uczenia się – jak uczyć się skutecznie?
11. Wskazówki psychologiczne – temperament, a uczenie się.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają klasyczne i niekonwencjonalne metody motywowania uczniów
  • nabędą podstawową wiedzę na temat wyuczonej bezradności intelektualnej
  • poznają ciekawe praktyczne technik efektywnej nauki.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Techniki motywujące i angażujące do nauki
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content