Temat szkolenia

Mediacja w warunkach szkoły/placówki oświatowej – jak wykorzystać elementy mediacji w codziennej pracy nauczyciela?

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

5 dydaktycznych

Cena

150

Szkolenie z oferty numer: 20
Mediacja w warunkach szkoły/placówki oświatowej – jak wykorzystać elementy mediacji w codziennej pracy nauczyciela?

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele wychowawcy
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni
  • rady pedagogiczne

Zakres treści

1. Mediacja w systemie prawnym.
2. Sytuacja konfliktu – co to oznacza?
3. Rola i zastosowanie elementów mediacji w środowisku szkolnym.
4. Trening uwrażliwiający – jak się komunikować w sytuacji rozbieżności oczekiwań i potrzeb?
5. Wskazówki praktyczne dotyczące organizacji spotkania o charakterze mediacyjnym – etapy mediacji, sposoby komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zaplanowanie spotkania.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają uwarunkowania prawne mediacji, pojęcie konfliktu oraz możliwe sposoby rozwiązania
  • będą wiedzieli, jakie elementy mediacji mogą wykorzystać w codziennej pracy podczas sytuacji konfliktowych rówieśniczych czy z rodzicami uczniów
  • nabędą umiejętność zastosowania komunikowania się w oparciu o porozumienie
  • poznają praktyczne wskazówki dotyczące sposobów komunikacji oraz zorganizowania spotkania mediacyjnego.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Mediacja w warunkach szkoły/placówki oświatowej – jak wykorzystać elementy mediacji w codziennej pracy nauczyciela?
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content