Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z wykorzystaniem „Dziecięcej matematyki” wg Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

Najbliższe terminy

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

130

Szkolenie z oferty numer: 107
Rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z wykorzystaniem „Dziecięcej matematyki” wg Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

Adresaci

  • nauczyciele wychowania przedszkolnego
  • nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
  • pedagodzy specjalni
  • terapeuci i specjaliści pracujący z dziećmi/uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zakres treści

1. Wczesne rozwijanie umiejętności matematycznych i wpływ na rozwój dzieci.
2. Program „Dziecięca matematyka” – bloki tematyczne, ćwiczenia praktyczne.
3. Dostosowanie programu „Dziecięca matematyka” w pracy z dziećmi/uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
4. Wykorzystanie koncepcji w zajęciach rewalidacyjnych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają założenia programu „Dziecięca matematyka”
  • nabędą umiejętność planowania i realizowania działań edukacyjnych z zakresu edukacji matematycznej małych dzieci z wykorzystaniem „Dziecięcej matematyki”
  • będą potrafili dostosować założenia koncepcji do potrzeb dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zastosować ją w zajęciach rewalidacyjnych
  • wzbogacą swój warsztat pracy w ciekawe pomysły na realizację edukacji matematycznej małych dzieci.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z wykorzystaniem „Dziecięcej matematyki” wg Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content