Temat szkolenia

Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 122
Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych

Adresaci

 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele wychowawcy
 • rady pedagogiczne

Zakres treści

 1. Skuteczne wykorzystywanie treści internetowych w pracy z uczniami.
 2. Platformy i narzędzia do tworzenia własnych materiałów edukacyjnych.
 3. Tworzenie materiałów w tablicach wirtualnych do wykorzystania podczas zajęć.
 4. Praca w chmurze, tworzenie treści, udostępnianie, współpraca.
 5. Zasoby cyfrowe dostępne w Internecie.
 6. Bezpieczeństwo materiałów w sieci, prawo autorskie.
 7. Zasady bezpiecznego publikowania treści w Internecie.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają zastosowanie internetowych tablic interaktywnych, jako nowoczesnego narzędzia wykorzystywanego w procesie dydaktycznym
 • zwiększą efektywność pracy, co znacznie ułatwi prowadzenie zajęć
 • nabędą umiejętność bezpiecznego udostępniania materiałów uczniom i współpracy z innymi
 • poznają zasady bezpiecznego publikowania materiałów w sieci.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content