Temat szkolenia

Warsztat kreatywnego uczenia się i szybkiego zapamiętywania (mnemotechniki)dla nauczycieli, psychologów, pedagogów i specjalistów w oparciu o neurodydaktykę i kognitywistykę

Najbliższe terminy

Online

16.04.2024 (wt.), 17:00

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 46
Warsztat kreatywnego uczenia się i szybkiego zapamiętywania (mnemotechniki)dla nauczycieli, psychologów, pedagogów i specjalistów w oparciu o neurodydaktykę i kognitywistykę

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • psycholodzy i pedagodzy
  • specjaliści pracujący z uczniami
  • rady pedagogiczne

Zakres treści

1. Neurodydaktyka kluczem w samodzielności uczenia się, czyli ile razy i w jaki sposób powtarzać materiał, aby został utrwalony i przechowywany w pamięci długotrwałej przez wiele miesięcy.
2. Analiza – czyli jak weryfikować i selekcjonować informacje?
3. Szybkie czytanie – zastosowanie praktyczne w procesie uczenia się.
4. Mnemotechniki i procesy pamięciowe – wprowadzenie teoretyczne.
5. Prawa zapamiętywania treści i rola emocji w procesie uczenia się, czyli jak przedstawić dane informacje, by je szybko zapamiętać?
6. Techniki pamięciowe: skojarzenia, rzymski pokój, obrazy sylabowe, akronimy.
7. Zastosowanie mnemotechnik do zapamiętywania: dat, nazw własnych (np. nazwy geograficzne i trudne wyrazy), słów obcojęzycznych, imion i nazwisk (np. postaci historycznych), wzorów matematycznych, terminów i definicji oraz długich liczb.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają podstawową wiedzę z zakresu neurodydaktyki i kognitywistyki
  • poznają zasady skutecznego nauczania
  • nabędą umiejętność wykorzystania w praktyce metod szybkiego zapamiętywania (mnemotechniki) i uczenia się.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Warsztat kreatywnego uczenia się i szybkiego zapamiętywania (mnemotechniki)dla nauczycieli, psychologów, pedagogów i specjalistów w oparciu o neurodydaktykę i kognitywistykę
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content