WODN

Dydaktyczne umiejętności nauczyciela

Doskonalenie zawodowe powinno służyć stymulowaniu rozwoju zawodowego nauczyciela. Formy doskonalenia zawarte w tym dziale uwzględniają potrzeby nauczycieli wynikające z poziomu ich wykształcenia, specjalizacji, stażu pracy oraz specyfiki realizowanych przez nich zajęć edukacyjnych czy też prowadzenia zajęć przedmiotowych. Tematyka kursów wzbogaci wiedzę merytoryczną i metodyczną uczestników – pozwoli na uzupełnienie, pogłębienie i zaktualizowanie wiedzy oraz na nabycie nowych kompetencji i rozwinięcie już posiadanych.

37

„Znaleźć złoty środek”, czyli jak osiągać cele edukacyjne stosując TIK oraz inne metody aktywizujące

Liczba godzin:
4
Cena:
110,00
Nowość
38

Czytam, interpretuję, piszę, mówię, argumentuję – jak przygotować uczniów do nowej matury 2023 z języka polskiego? Strategie, metody

Liczba godzin:
3
Cena:
120,00
40

Jak uczyć, żeby nauczyć – zasady skutecznej edukacji

Liczba godzin:
4
Cena:
110,00
41

Jak kształtować u uczniów postawę odpowiedzialności za środowisko naturalne?

Liczba godzin:
4
Cena:
110,00
Nowość
42

Edukacja STEAM z „Laboratoriami przyszłości”

Liczba godzin:
4
Cena:
140,00
Nowość
44

Warsztat kreatywnego uczenia się i szybkiego zapamiętywania (mnemotechniki) dla nauczycieli, psychologów, pedagogów i specjalistów w oparciu o neurodydaktykę i kognitywistykę

Liczba godzin:
4
Cena:
150,00
Nowość
46

Metoda projektów w przedszkolu i klasach I-III

Liczba godzin:
4
Cena:
150,00
Nowość
47

„To lekcja, żarty na bok” – czy to konieczne?

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
Nowość
48

Przedszkole artystyczne – innowacyjna praca w przedszkolu wg koncepcji Reggio Emilia

Liczba godzin:
3
Cena:
150,00
Nowość
50

Edukacja matematyczna w przedszkolu i klasach I–III – niekonwencjonalnie

Liczba godzin:
3
Cena:
150,00
51

Mały matematyk – edukacja matematyczna dzieci wg metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

Liczba godzin:
4
Cena:
100,00
Nowość
52

Rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
Nowość
53

„Papierowe składanki i nie tylko” – rozwijanie zręczności manualnej dzieci

Liczba godzin:
4
Cena:
150,00
Nowość
54

„Zabawy z farbą” – warsztaty dla nauczycieli

Liczba godzin:
4
Cena:
150,00
Nowość
55

„Wiosna i Wielkanoc” w działalności plastyczno-technicznej

Liczba godzin:
4
Cena:
150,00
Nowość
56

„To już zima i święta” – warsztaty plastyczne dla nauczycieli 

Liczba godzin:
4
Cena:
150,00
Nowość
57

Warsztat sprawnego uczenia się, szybkiego czytania i improwizacji

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
Nowość
58

Jak utrwalać wiadomości, by proces uczenia się był efektywny?

Liczba godzin:
5
Cena:
150,00
Nowość
59

Słyszę i zapominam, widzę i pamiętam, robię i rozumiem, czyli metody aktywizujące w praktyce szkolnej

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
Nowość
60

Nauka przyjazna dla mózgu – wybierz swój styl uczenia się

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
61

Jak rozwijać samodzielność i odpowiedzialność ucznia za własną naukę?

Liczba godzin:
4
Cena:
110,00
62

Efektywne uczenie w praktyce – jak nauczyć uczniów uczenia się?

Liczba godzin:
5
Cena:
120,00
64

Ciekawe ćwiczenia warsztatowe i narzędzia dydaktyczne do wykorzystania na różnych lekcjach szkolnych – w zgodzie z neurodydaktyką, kognitywistyką i tutoringiem

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
Nowość
65

Metody „przyjazne mózgowi” – jak rozwijać potencjał uczniów wykorzystując techniki neurodydaktyczne?

Liczba godzin:
5
Cena:
140,00
Nowość
66

„By chciało się chcieć” – motywacyjne dylematy

Liczba godzin:
5
Cena:
140,00
Nowość
68

Myślenie pozytywne i psychologia pozytywna w praktyce, czyli koncentruj się na tym, czego chcesz, a nie na tym, czego nie chcesz!

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
69

Metoda Dialogu Motywującego w pracy z niezmotywowanym uczniem

Liczba godzin:
4
Cena:
100,00
Nowość
70

Zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej, dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
Nowość
71

Praca z klasą zróżnicowaną ze względu na potrzeby edukacyjne uczniów

Liczba godzin:
5
Cena:
140,00
Nowość
72

Specyficzne trudności w nauce – przyczyny, objawy, działania terapeutyczne

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
Nowość
73

Wspomaganie w nauce ucznia z trudnościami w uczeniu się

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
74

Wsparcie uczniów z obniżonymi możliwościami poznawczymi. Wykorzystanie obszarów alternatywnych

Liczba godzin:
4
Cena:
110,00
Nowość
75

Uczeń zdolny. Syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
76

Indywidualizacja kształcenia – 7 pomysłów na Twoją lekcję

Liczba godzin:
4
Cena:
100
77

Aktywna świetlica w szkole – kreatywne pomysły na zabawy i działania świetlicowe

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
Nowość
78

Animator zabaw dla dzieci – zawód dla nauczyciela

Liczba godzin:
4
Cena:
140,00