Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Efektywne uczenie w praktyce - jak nauczyć uczniów uczenia się?

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

5 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 65
Efektywne uczenie w praktyce - jak nauczyć uczniów uczenia się?

Adresaci

  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

1. Podstawowe elementy procesu uczenia się – tradycyjny i nowoczesny model uczenia się.
2. Efektywność procesu uczenia się.
3. Stadia w procesie uczenia się.
4. Style uczenia się.
5. Przyspieszone uczenie się.
6. Prezentacja wybranych technik i metod aktywizujących oraz gier i zabaw dydaktycznych do zastosowania w procesie aktywizowania uczniów do nauki na różnych poziomach edukacyjnych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • nabędą wiedzę na temat prawidłowości procesu uczenia się, nowoczesnych strategii uczenia się i wyzwań XXI wieku
  • poznają czynniki wpływające na efektywne uczenie się, style uczenia się/nauczania oraz style myślenia
  • poznają zasady przyspieszonego uczenia się
  • nabędą wiedzę praktyczną na temat technik i metod aktywizujących stosowanych w pracy z grupą.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Efektywne uczenie w praktyce – jak nauczyć uczniów uczenia się?
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content