Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Kompetencje cyfrowe uczniów, w tym bezpieczne i skuteczne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacyjnym

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

150

Szkolenie z oferty numer: 123
Kompetencje cyfrowe uczniów, w tym bezpieczne i skuteczne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacyjnym

Adresaci

 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół
 • nauczyciele wychowawcy

Zakres treści

 1. Bezpieczeństwo i zagrożenia w sieci Internet. Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi cyfrowych.
 2. E-podręczniki i materiały multimedialne dostępne w sieci Internet – wyszukiwanie zasobów przydatnych w procesie edukacyjnym.
 3. Krytyczna analiza informacji dostępnych w Internecie.
 4. Tworzenie i wykorzystanie na lekcji ćwiczeń interaktywnych – wspieranie rozwoju kreatywności uczniów.
 5. Serwisy i platformy edukacyjne – zasoby edukacyjne w sieci.
 6. Praca domowa w formie elektronicznej.
 7. Wykorzystanie urządzeń mobilnych w procesie kształcenia.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają zasady bezpiecznego korzystania z Internetu
 • nabędą umiejętność wyszukiwania w sieci wartościowych materiałów multimedialnych i interaktywnych
 • opracują przykładowe ćwiczenia interaktywne do wykorzystania na lekcjach swojego przedmiotu
 • będą potrafili wykorzystać różne narzędzia cyfrowe do prowadzenia swoich lekcji.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Kompetencje cyfrowe uczniów, w tym bezpieczne i skuteczne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacyjnym
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content