Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Integracja klasy

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

130

Szkolenie z oferty numer: 147
Integracja klasy

Adresaci

  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • wychowawcy klas
  • psycholodzy i pedagodzy szkolni

Zakres treści

1. Integracja – niezbędny element oddziaływań wychowawczych.
2. Przełamywanie barier w komunikowaniu się.
3. Przełamywanie własnych barier i ograniczeń.
4. Rozpoznawanie komunikatów innych ludzi.
5. Kształcenie umiejętności pracy w zespole.
6. Przykłady ćwiczeń integracyjnych:
a) „Wdzieranie się do kręgu”,
b) „Bezludna wyspa”,
c) „Ślepiec”.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • pogłębią wiedzę psychologiczną z dziedziny komunikacji międzyludzkiej
  • opanują sposoby przełamywania barier w komunikowaniu się
  • nabędą umiejętność prowadzenia zajęć integracyjnych.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Integracja klasy
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content