Temat szkolenia

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

5

Cena

120,00 zł

Szkolenie z oferty numer: 32

Adresaci

 • nauczyciele kontraktowi ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego
 • nauczyciele – opiekunowie stażu

Zakres treści

 1. Podstawy prawne awansu zawodowego.
 2. Planowanie rozwoju zawodowego na okres stażu z uwzględnieniem zadań pozwalających na spełnienie wymagań egzaminacyjnych.
 3. Współpraca z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.
 4. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
 5. Przygotowanie do egzaminu, prezentacja dorobku zawodowego.
 6. Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają procedury awansu na stopień nauczyciela mianowanego
 • zaplanują zadania umożliwiające spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
 • opracują projekt sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
 • nabędą umiejętność prezentowania własnego dorobku zawodowego.

Liczba uczestników w grupie

10-25

Adresaci

 • nauczyciele kontraktowi ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego
 • nauczyciele – opiekunowie stażu

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Od 01.01.2020 r. nie jest możliwe wystawienie faktury VAT na szkołę/placówkę, jeżeli wpłatę za kurs/szkolenie dokona osoba fizyczna (tj. uczestnik kursu/szkolenia) – w takim przypadku faktura może być wystawiona tylko na osobę, która dokonała wpłaty. Jeśli kurs/szkolenie jest finansowane przez szkołę/placówkę, uczestnik otrzyma fakturę z terminem płatności wystawioną na szkołę/placówkę.

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne
Wykształcenie wyższe
Zatrudnienie
Skip to content