Temat szkolenia

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

Najbliższe terminy

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

5 dydaktycznych

Cena

130

Szkolenie z oferty numer: 28
Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

Adresaci

  • nauczyciele kontraktowi ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego
  • nauczyciele – opiekunowie stażu

Zakres treści

1. Podstawy prawne awansu zawodowego.
2. Powinności w okresie stażu i wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
3. Planowanie rozwoju zawodowego na okres stażu z uwzględnieniem zadań pozwalających na spełnienie wymagań egzaminacyjnych.
4. Współpraca z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.
5. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
6. Przygotowanie do egzaminu, prezentacja dorobku zawodowego.
7. Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają procedury awansu na stopień nauczyciela mianowanego
  • zaplanują zadania umożliwiające spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
  • opracują projekt sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
  • nabędą umiejętność prezentowania własnego dorobku zawodowego.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content