Lublin › Zamość › Biała Podlaska › studium policealne

Studium Policealne KURSOR ma uprawnienia szkoły publicznej, a kształcenie odbywa się w oparciu o programy nauczania ukierunkowane na zdobycie umiejętności zawodowych

Lublin › Zamość › Biała Podlaska › WODN

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oferuje bardzo szeroki wybór kursów nada­ją­cych uprawnienia oraz doskonalących, a także szkoleń dla rad pedagogicznych

Lublin › Zamość › Biała Podlaska › ośrodek szkolenia kadr

Zapraszamy na kursy z wielu dziedzin: biuro i księgowość, informatyka, handel i obsługa magazynu, gastronomia i obsługa turystyczna, zdrowie i uroda, maszyny drogowe, inne

liceum

Trzyletnie Zaoczne Liceum Ogólnokształcące KURSOR w Białej Podlaskiej to sprawdzony sposób na nabycie bądź uzupełnienie wykształcenia średniego i zdanie matury

studia podyplomowe pedagogiczne

Studia podyplomowe, organizowane wspólnie z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu, to oferta dla nauczycieli i pracowników oświaty, którzy poważnie pod­chodzą do edukacji

kwalifikacyjne kursy zawodowe

Bezpłatne kursy zawodowe służące podniesieniu kwalifikacji zawodowych w dwóch specjalnościach: kucharz i fryzjer.

projekty unijne

Lista projektów dla odbiorców indywidualnych (także przedsiębiorców), współfinanso­wanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

nauka jazdy

Ośrodek Szkolenia Kierowców KURSOR zaprasza na kursy prawa jazdy kat. B: z nami poznasz tajemnice i uroki świata czterech kółek (a raczej pięciu, bo jeszcze jest zapasowe ;-)

praca

Instruktor nauki jazdy kat. B w Lublinie • Praca przy reklamie