logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Lublin › Zamość › Biała Podlaska › studium policealne

Studium Policealne KURSOR ma uprawnienia szkoły publicznej, a kształcenie odbywa się w oparciu o programy nauczania ukierunkowane na zdobycie umiejętności zawodowych

Lublin › Zamość › Biała Podlaska › WODN

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oferuje bardzo szeroki wybór kursów nada­ją­cych uprawnienia oraz doskonalących, a także szkoleń dla rad pedagogicznych

Lublin › Zamość › Biała Podlaska › ośrodek szkolenia kadr

Zapraszamy na kursy z wielu dziedzin: biuro i księgowość, informatyka, handel i obsługa magazynu, gastronomia i obsługa turystyczna, zdrowie i uroda, maszyny drogowe, inne

liceum

Trzyletnie Zaoczne Liceum Ogólnokształcące KURSOR w Białej Podlaskiej to sprawdzony sposób na nabycie bądź uzupełnienie wykształcenia średniego i zdanie matury

studia podyplomowe pedagogiczne

Studia podyplomowe, organizowane wspólnie z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu, to oferta dla nauczycieli i pracowników oświaty, którzy poważnie pod­chodzą do edukacji

studia podyplomowe administracja, prawo, biznes

Studia podyplomowe, organizowane wspólnie z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu – wybrane kierunki z zakresu administracji, prawa i biznesu

kwalifikacyjne kursy zawodowe

Bezpłatne kursy zawodowe służące podniesieniu kwalifikacji zawodowych w kilku specjalnościach: florysta, technik usług kosmetycznych i fryzjer.

projekty unijne

Lista projektów dla odbiorców indywidualnych (także przedsiębiorców), współfinanso­wanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

praca

Trener/wykładowca na terenie całej Polski • Praca przy reklamie