Temat szkolenia

Praca z uczniem obcokrajowcem

Najbliższe terminy

Online

19.10.2023 (czw.), 15:30

Informacje

Liczba godzin

3

Cena

120

Szkolenie z oferty numer: 6

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • wychowawcy klas
 • pedagodzy i psycholodzy
 • rady pedagogiczne

Zakres treści

 1. Aktualne przepisy prawa oświatowego dotyczące dzieci cudzoziemskich.
 2. Obowiązki szkoły/placówki kształcącej dzieci cudzoziemskie.
 3. Charakterystyka ucznia obcokrajowca; identyfikacja jego potrzeb i możliwości psychofizycznych, analiza specyficznych potrzeb edukacyjnych.
 4. Nauczanie języka polskiego jako obcego, komunikacja językowa nauczyciel-uczeń.
 5. Instytucje i organizacje wspierające ucznia cudzoziemskiego i jego nauczyciela.
 6. Przykłady dobrych praktyk w pracy z uczniem cudzoziemskim – formy i metody pracy oraz pomoce dydaktyczne do wykorzystania na zajęciach edukacyjnych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają przepisy prawa oświatowego dotyczące funkcjonowania uczniów cudzoziemskich w polskiej szkole
 • poznają organizację nauki osób niebędących obywatelami polskimi
 • poznają/pogłębią wiedzę na temat zasad edukacji cudzoziemców i form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która może być organizowana w szkole/placówce
 • udoskonalą swoje umiejętności pedagogiczne w zakresie efektywnej pracy z uczniem obcokrajowcem na swoich zajęciach dydaktyczno-wychowawczych.

Liczba uczestników w grupie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Praca z uczniem obcokrajowcem
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content