Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Wsparcie uczniów z obniżonymi możliwościami poznawczymi.Wykorzystanie obszarów alternatywnych.

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

110

Szkolenie z oferty numer: 75
Wsparcie uczniów z obniżonymi możliwościami poznawczymi.Wykorzystanie obszarów alternatywnych.

Adresaci

  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • wychowawcy klas
  • pedagodzy szkolni
  • psycholodzy szkolni
  • pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznych

Zakres treści

1. Temperament a inteligencja – jak wykorzystać wiedzę o podstawowych wymiarach osobowości.
2. 5 x nadpobudliwość, czyli nie tylko ADD.
3. Style poznawcze – stonoga, czy skoczek?
4. Mózg – użytkowanie, dieta. Jak wykorzystać jego właściwości do wspierania dziecka w nauce szkolnej?
5. Uczeń w niszy edukacyjnej.
6. Efekt Golema, Galatei i inne.
7. Błędy percepcji wpływające na szacowanie i ocenianie.
8. Wybrane socjologiczne koncepcje trudności w uczeniu się i ich implikacje dla edukacji szkolnej.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • usystematyzują i pogłębią wiedzę na temat wybranych aspektów wsparcia psychologiczno – pedagogicznego dzieci i młodzieży
  • poznają metody przełożenia elementów wiedzy neurobiologicznej oraz socjologicznej związanej z procesem uczenia się na praktykę edukacyjno-wychowawczą.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Wsparcie uczniów z obniżonymi możliwościami poznawczymi.Wykorzystanie obszarów alternatywnych.
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content