Temat szkolenia

Wsparcie uczniów z obniżonymi możliwościami poznawczymi. Wykorzystanie obszarów alternatywnych

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

110,00

Szkolenie z oferty numer: 74

Adresaci

 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • wychowawcy klas
 • pedagodzy szkolni
 • psycholodzy szkolni
 • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych

Zakres treści

 1. Temperament a inteligencja – jak wykorzystać wiedzę o podstawowych wymiarach osobowości.
 2. 5× nadpobudliwość, czyli nie tylko ADD.
 3. Style poznawcze – stonoga, czy skoczek?
 4. Mózg – użytkowanie, dieta. Jak wykorzystać jego właściwości do wspierania dziecka w nauce szkolnej?
 5. Uczeń w niszy edukacyjnej.
 6. Efekt Golema, Galatei i inne.
 7. Błędy percepcji wpływające na szacowanie i ocenianie.
 8. Wybrane socjologiczne koncepcje trudności w uczeniu się i ich implikacje dla edukacji szkolnej.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • usystematyzują i pogłębią wiedzę na temat wybranych aspektów wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dzieci i młodzieży
 • poznają metody przełożenia elementów wiedzy neurobiologicznej oraz socjologicznej związanej z procesem uczenia się na praktykę edukacyjno-wychowawczą.

Liczba uczestników w grupie

12-25

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Wsparcie uczniów z obniżonymi możliwościami poznawczymi. Wykorzystanie obszarów alternatywnych
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne
Wykształcenie wyższe
Zatrudnienie
Skip to content