Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Jak podnieść jakość procesu kształcenia?

Najbliższe terminy

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

130

Szkolenie z oferty numer: 8
Jak podnieść jakość procesu kształcenia?

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni
  • nauczyciele specjaliści
  • nauczyciele wychowawcy

Zakres treści

1. Definicje procesu i jakości kształcenia.
2. Czynniki determinujące proces kształcenia:
a) czynniki pedagogiczne,
b) czynniki uczniowskie,
c) czynniki środowiskowe i społeczne.
3. Sposoby efektywnego nauczania.
4. Sposoby efektywnego uczenia się.
5. Rola współpracy rodziców i szkoły w procesie wspierania uczniów.
6. Diagnoza, monitorowanie procesu kształcenia i ocena skuteczności podejmowanych działań.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • dokonają analizy wpływu różnych czynników na jakość procesu kształcenia
  • wskażą sposoby i sformułują zasady efektywnego nauczania – uczenia się
  • określą sposoby i płaszczyzny współpracy rodziców i szkoły w procesie wspierania uczniów
  • udoskonalą umiejętności diagnozy, monitorowania i oceniania skuteczności stosowanych metod i form działania.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Jak podnieść jakość procesu kształcenia?
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content