Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Edukacja prawna jako integralny element programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; zadania dyrektora w zakresie bezpieczeństwa

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 17
Edukacja prawna jako integralny element programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; zadania dyrektora w zakresie bezpieczeństwa

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele wiedzy o społeczeństwie
 • nauczyciele wychowawcy
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • nauczyciele bibliotekarze
 • opiekunowie samorządów uczniowskich

Zakres treści

 1. Program wychowawczo – profilaktyczny – jego elementy i znaczenie w pracy szkoły/placówki.
 2. Edukacja prawna jako element pracy szkoły ponadpodstawowej.
 3. Zadania i nadzór dyrektora szkoły w zakresie bezpieczeństwa w szkole.
 4. Prawna odpowiedź na przemoc.
 5. Współpraca dyrektora szkoły z policją, sądem oraz jednostkami pomocy społecznej w zakresie zwalczania i przeciwdziałania przemocy w szkole.
 6. Działania profilaktyczne na terenie szkoły w zakresie przeciwdziałania przemocy i zapewnienia bezpieczeństwa.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • pogłębią podstawową wiedzę prawną niezbędną do podnoszenia świadomości prawnej społeczności szkolnej
 • nabędą umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • będą potrafili diagnozować stan edukacji prawnej w szkole w kontekście realizacji założeń podstawy programowej
 • nabędą umiejętność kształtowania postaw społecznych, obywatelskich oraz kompetencji kluczowych niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim
 • rozwiną umiejętności metodyczne w zakresie edukacji prawnej
 • nabędą umiejętność ewaluacji działań dydaktycznych i wychowawczych prowadzonych w zakresie edukacji prawnej w szkole.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Edukacja prawna jako integralny element programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; zadania dyrektora w zakresie bezpieczeństwa
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content