Temat szkolenia

Edukacja prawna jako integralny element programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; zadania dyrektora w zakresie bezpieczeństwa

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 17

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele wiedzy o społeczeństwie
 • nauczyciele wychowawcy
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • nauczyciele bibliotekarze
 • opiekunowie samorządów uczniowskich

Zakres treści

 1. Program wychowawczo – profilaktyczny – jego elementy i znaczenie w pracy szkoły/placówki.
 2. Edukacja prawna jako element pracy szkoły ponadpodstawowej.
 3. Zadania i nadzór dyrektora szkoły w zakresie bezpieczeństwa w szkole.
 4. Prawna odpowiedź na przemoc.
 5. Współpraca dyrektora szkoły z policją, sądem oraz jednostkami pomocy społecznej w zakresie zwalczania i przeciwdziałania przemocy w szkole.
 6. Działania profilaktyczne na terenie szkoły w zakresie przeciwdziałania przemocy i zapewnienia bezpieczeństwa.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • pogłębią podstawową wiedzę prawną niezbędną do podnoszenia świadomości prawnej społeczności szkolnej
 • nabędą umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • będą potrafili diagnozować stan edukacji prawnej w szkole w kontekście realizacji założeń podstawy programowej
 • nabędą umiejętność kształtowania postaw społecznych, obywatelskich oraz kompetencji kluczowych niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim
 • rozwiną umiejętności metodyczne w zakresie edukacji prawnej
 • nabędą umiejętność ewaluacji działań dydaktycznych i wychowawczych prowadzonych w zakresie edukacji prawnej w szkole.

Liczba uczestników w grupie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Edukacja prawna jako integralny element programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; zadania dyrektora w zakresie bezpieczeństwa
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content