Temat szkolenia

Realizacja zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie”, jako forma wsparcia rodziny w wychowaniu dzieci

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

130

Szkolenie z oferty numer: 142
Realizacja zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie”, jako forma wsparcia rodziny w wychowaniu dzieci

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele wychowania do życia w rodzinie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
  • wychowawcy klas
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni
  • inni zainteresowani nauczyciele

Zakres treści

1. Rodzina jako wartość, jej rola, zadania i znaczenie:
a) rodzina jako podstawa zdrowia psychicznego,
b) rola rodziny w kształtowaniu prawidłowych postaw i zachowań uczniów,
c) zadania i obowiązki rodziny w obliczu współczesnych zagrożeń społecznych,
d) kształtowanie pozycji rodziny w systemie wartości.

2. Organizacja i realizacja zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie” a wspieranie rodziny
w wychowaniu:
a) formułowanie celów oraz priorytetów zajęć,
b) postawy i umiejętności prowadzących zajęcia przydatne w skutecznym promowaniu życia rodzinnego,
c) zalecane metody i techniki przekazywania wiedzy podczas realizacji zajęć,
d) współpraca z rodzicami uczniów a realizacja zajęć WDŻ.

3. Obszary wsparcia współczesnej rodziny:
a) budowanie prawidłowych relacji rodzinnych, jako podstawa szczęścia w rodzinie,
b) stymulacja rozwoju w sferze emocjonalno – społecznej,
c) organizowanie działań umożliwiających wspólne spędzanie czasu – rodziców z dziećmi,
d) pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają wartość współczesnej rodziny, jej rolę, zadania i znaczenie dla zdrowia psychicznego, kształtowania prawidłowych postaw i zachowań uczniów oraz przeciwdziałania zagrożeniom społecznym
  • poznają specyfikę współczesnej rodziny, jej atuty, słabe strony, zagrożenia oraz zakres i techniki wsparcia w sferze wychowawczej
  • udoskonalą umiejętność zorganizowania oraz poprowadzenia zajęć WDŻ w taki sposób, by prawidłowo określić cele, priorytety i formy zajęć ważne w promowaniu życia rodzinnego oraz zwiększaniu jego wartości
  • udoskonalą umiejętność podejmowania współpracy z rodzicami uczniów
  • zwiększą świadomość swoich umiejętności i postaw sprzyjających prowadzeniu zajęć WDŻ.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Realizacja zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie”, jako forma wsparcia rodziny w wychowaniu dzieci
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content