Temat szkolenia

Realizacja zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie”, jako forma wsparcia rodziny w wychowaniu dzieci

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

130

Szkolenie z oferty numer: 142

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele wychowania do życia w rodzinie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
  • wychowawcy klas
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni
  • inni zainteresowani nauczyciele

Zakres treści

1. Rodzina jako wartość, jej rola, zadania i znaczenie:
a) rodzina jako podstawa zdrowia psychicznego,
b) rola rodziny w kształtowaniu prawidłowych postaw i zachowań uczniów,
c) zadania i obowiązki rodziny w obliczu współczesnych zagrożeń społecznych,
d) kształtowanie pozycji rodziny w systemie wartości.

2. Organizacja i realizacja zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie” a wspieranie rodziny
w wychowaniu:
a) formułowanie celów oraz priorytetów zajęć,
b) postawy i umiejętności prowadzących zajęcia przydatne w skutecznym promowaniu życia rodzinnego,
c) zalecane metody i techniki przekazywania wiedzy podczas realizacji zajęć,
d) współpraca z rodzicami uczniów a realizacja zajęć WDŻ.

3. Obszary wsparcia współczesnej rodziny:
a) budowanie prawidłowych relacji rodzinnych, jako podstawa szczęścia w rodzinie,
b) stymulacja rozwoju w sferze emocjonalno – społecznej,
c) organizowanie działań umożliwiających wspólne spędzanie czasu – rodziców z dziećmi,
d) pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają wartość współczesnej rodziny, jej rolę, zadania i znaczenie dla zdrowia psychicznego, kształtowania prawidłowych postaw i zachowań uczniów oraz przeciwdziałania zagrożeniom społecznym
  • poznają specyfikę współczesnej rodziny, jej atuty, słabe strony, zagrożenia oraz zakres i techniki wsparcia w sferze wychowawczej
  • udoskonalą umiejętność zorganizowania oraz poprowadzenia zajęć WDŻ w taki sposób, by prawidłowo określić cele, priorytety i formy zajęć ważne w promowaniu życia rodzinnego oraz zwiększaniu jego wartości
  • udoskonalą umiejętność podejmowania współpracy z rodzicami uczniów
  • zwiększą świadomość swoich umiejętności i postaw sprzyjających prowadzeniu zajęć WDŻ.

Liczba uczestników w grupie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Realizacja zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie”, jako forma wsparcia rodziny w wychowaniu dzieci
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content