Temat szkolenia

Realizacja zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie” jako forma wsparcia rodziny w wychowaniu dzieci

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

130,00

Szkolenie z oferty numer: 130

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele wychowania do życia w rodzinie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • wychowawcy klas
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • inni zainteresowani nauczyciele

Zakres treści

 1. Rodzina jako wartość, jej rola, zadania i znaczenie:
  1. rodzina jako podstawa zdrowia psychicznego,
  2. rola rodziny w kształtowaniu prawidłowych postaw i zachowań uczniów,
  3. zadania i obowiązki rodziny w obliczu współczesnych zagrożeń społecznych,
  4. kształtowanie pozycji rodziny w systemie wartości.
 2. Organizacja i realizacja zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie” a wspieranie rodziny w wychowaniu:
  1. formułowanie celów oraz priorytetów zajęć,
  2. postawy i umiejętności prowadzących zajęcia przydatne w skutecznym promowaniu życia rodzinnego,
  3. zalecane metody i techniki przekazywania wiedzy podczas realizacji zajęć,
  4. współpraca z rodzicami uczniów a realizacja zajęć WDŻ.
 3. Obszary wsparcia współczesnej rodziny:
  1. budowanie prawidłowych relacji rodzinnych, jako podstawa szczęścia w rodzinie,
  2. stymulacja rozwoju w sferze emocjonalno-społecznej,
  3. organizowanie działań umożliwiających wspólne spędzanie czasu – rodziców z dziećmi,
  4. pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają wartość współczesnej rodziny, jej rolę, zadania i znaczenie dla zdrowia psychicznego, kształtowania prawidłowych postaw i zachowań uczniów oraz przeciwdziałania zagrożeniom społecznym
 • poznają specyfikę współczesnej rodziny, jej atuty, słabe strony, zagrożenia oraz zakres i techniki wsparcia w sferze wychowawczej
 • udoskonalą umiejętność zorganizowania oraz poprowadzenia zajęć WDŻ w taki sposób, by prawidłowo określić cele, priorytety i formy zajęć ważne w promowaniu życia rodzinnego oraz zwiększaniu jego wartości
 • udoskonalą umiejętność podejmowania współpracy z rodzicami uczniów
 • zwiększą świadomość swoich umiejętności i postaw sprzyjających prowadzeniu zajęć WDŻ.

Liczba uczestników w grupie

15-25

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Realizacja zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie” jako forma wsparcia rodziny w wychowaniu dzieci
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne
Wykształcenie wyższe
Zatrudnienie
Skip to content