logo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR

Rekomendacje

Przedstawiamy niektóre rekomendacje, jakie WODN KURSOR otrzymał od instytucji, dla których były prowadzone szkolenia.