WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2017/2018

Rekomendacje

Przedstawiamy niektóre rekomendacje, jakie WODN KURSOR otrzymał od instytucji, dla których były prowadzone szkolenia.