Temat szkolenia

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia, zamiast dostosowania ucznia do potrzeb edukacji – organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej

Najbliższe terminy

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

130

Szkolenie z oferty numer: 105
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia, zamiast dostosowania ucznia do potrzeb edukacji – organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • pedagodzy specjalni
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni
  • nauczyciele wspomagający

Zakres treści

1. Specyficzne trudności w uczeniu się.
2. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w szkole.
3. Uczeń niedowidzący, niedosłyszący, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – podstawy teoretyczne i rozwiązania dydaktyczne.
5. Organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają symptomy specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów
  • udoskonalą umiejętność analizy wskazań opinii i orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne
  • poznają metody i formy pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • udoskonalą umiejętność rozpoznawania potrzeb ucznia i planowania pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • nabędą umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości ucznia.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia, zamiast dostosowania ucznia do potrzeb edukacji – organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content