Temat szkolenia

Zadania i rola nauczycieli/wychowawców w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

130

Szkolenie z oferty numer: 117
Zadania i rola nauczycieli/wychowawców w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Adresaci

  • nauczyciele przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego
  • nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • wychowawcy klas
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

1. Analiza obowiązujących przepisów prawnych dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
2. Zadania dyrektora, wychowawcy i specjalistów w nowym systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. Dokumentowanie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
4. Redagowanie programów zajęć dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
5. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają zadania szkoły/placówki określone w przepisach prawnych dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • nabędą umiejętność organizowania, planowania i realizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w swojej szkole/placówce
  • nabędą/udoskonalą umiejętność opracowywania indywidualnych/grupowych programów zajęć dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną
  • nabędą umiejętność dokonywania ewaluacji udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Zadania i rola nauczycieli/wychowawców w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content