Temat szkolenia

Awans zawodowy nauczyciela wspomagającego wg przepisów obowiązujących od 2018 r.

Najbliższe terminy

Online

09.10.2023 (pon.), 15:30

Informacje

Liczba godzin

5

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 30

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele wspomagający ze stopniem nauczyciela kontraktowego i mianowanego zatrudnieni w różnych typach szkół/placówek
  • opiekunowie stażu

Zakres treści

1. Podstawy prawne awansu zawodowego – przepisy obowiązujące od 2018 roku.
2. Specyfika pracy nauczyciela wspomagającego odbywającego staż.
3. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.
4. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego wraz z przykładami.
5. Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
6. Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
7. Prezentacja dorobku zawodowego.
8. Rozwiązywanie problemów.
9. Wykonywanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych.
10. Opis i analiza dorobku zawodowego.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają procedury awansu zawodowego nauczyciela wspomagającego
  • zaplanują zadania ukierunkowane na spełnienie wymagań niezbędnych na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego
  • rozwiną kompetencje w zakresie opracowania sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
  • nabędą umiejętność prezentowania własnego dorobku zawodowego
  • otrzymają przykładowy planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z realizacji stażu.

Liczba uczestników w grupie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Awans zawodowy nauczyciela wspomagającego wg przepisów obowiązujących od 2018 r.
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content