Temat szkolenia

Praca z klasą zróżnicowaną ze względu na potrzeby edukacyjne uczniów

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

5

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 73

Adresaci

  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • wychowawcy klas
  • pedagodzy specjalni
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni
  • specjaliści

Zakres treści

1. Modyfikacja programów nauczania adekwatnie do potrzeb pracy z klasą zróżnicowaną ze względu na potrzeby edukacyjne uczniów.
2. Projektowanie pomocy i materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem metodyki UDL oraz adaptacji i racjonalnych dostosowań (usprawnień) – rozwiązania praktyczne w ramach poszczególnych przedmiotów.
3. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy z grupą zróżnicowaną ze względu na potrzeby edukacyjne uczniów.
4. Zaangażowanie nauczycieli w budowaniu społeczności klasowej, dobrych relacji, wzajemnego szacunku i tolerancji, jako podstawa w środowisku edukacji włączającej i profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • będą potrafili modyfikować stosowany program nauczania do potrzeb pracy z klasą zróżnicowaną ze względu na potrzeby edukacyjne uczniów
  • poznają zasady projektowania pomocy i materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem metodyki UDL oraz adaptacji i racjonalnych dostosowań (usprawnień)
  • zaprojektują przykładowe pomoce i materiały dydaktyczne z wykorzystaniem metodyki UDL
  • poznają nowoczesne technologie wykorzystywane w pracy z grupą zróżnicowaną ze względu na potrzeby edukacyjne uczniów
  • uświadomią sobie znaczenie zaangażowania nauczycieli w budowanie dobrych relacji, wzajemnego szacunku i tolerancji w zróżnicowanej społeczności klasowej.

Liczba uczestników w grupie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Praca z klasą zróżnicowaną ze względu na potrzeby edukacyjne uczniów
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content