Temat szkolenia

Praca z klasą zróżnicowaną ze względu na potrzeby edukacyjne uczniów

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

5

Cena

140,00

Szkolenie z oferty numer: 71

Adresaci

 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • wychowawcy klas
 • pedagodzy specjalni
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • specjaliści

Zakres treści

 1. Modyfikacja programów nauczania adekwatnie do potrzeb pracy z klasą zróżnicowaną ze względu na potrzeby edukacyjne uczniów.
 2. Projektowanie pomocy i materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem metodyki UDL oraz adaptacji i racjonalnych dostosowań (usprawnień) – rozwiązania praktyczne w ramach poszczególnych przedmiotów.
 3. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy z grupą zróżnicowaną ze względu na potrzeby edukacyjne uczniów.
 4. Zaangażowanie nauczycieli w budowaniu społeczności klasowej, dobrych relacji, wzajemnego szacunku i tolerancji, jako podstawa w środowisku edukacji włączającej i profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • będą potrafili modyfikować stosowany program nauczania do potrzeb pracy z klasą zróżnicowaną ze względu na potrzeby edukacyjne uczniów
 • poznają zasady projektowania pomocy i materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem metodyki UDL oraz adaptacji i racjonalnych dostosowań (usprawnień)
 • zaprojektują przykładowe pomoce i materiały dydaktyczne z wykorzystaniem metodyki UDL
 • poznają nowoczesne technologie wykorzystywane w pracy z grupą zróżnicowaną ze względu na potrzeby edukacyjne uczniów
 • uświadomią sobie znaczenie zaangażowania nauczycieli w budowanie dobrych relacji, wzajemnego szacunku i tolerancji w zróżnicowanej społeczności klasowej.

Liczba uczestników w grupie

12-25

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Praca z klasą zróżnicowaną ze względu na potrzeby edukacyjne uczniów
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne
Wykształcenie wyższe
Zatrudnienie
Skip to content