Temat szkolenia

Indywidualizacja kształcenia – 7 pomysłów na Twoją lekcję

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

100

Szkolenie z oferty numer: 76

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek

Zakres treści

 1. Założenia indywidualizacji nauczania.
 2. Dylematy i problemy nauczycieli podejmujących zindywidualizowaną pracę na lekcji.
 3. Zalety, korzyści i efekty indywidualizacji procesu kształcenia.
 4. Sposoby indywidualizowania pracy z uczniem zdolnym, słabym, przeciętnym – przykładowe rozwiązania metodyczne.
 5. Diagnozowanie stylów uczenia się i odkrywanie indywidualnych uzdolnień oraz potrzeb uczniów.
 6. Ocenianie kształtujące w indywidualizacji procesu nauczania.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • pogłębią wiedzę na temat indywidualizacji procesu kształcenia w oparciu o najnowsze przepisy prawa dotyczące dostosowania wymagań do możliwości i potrzeb ucznia
 • poznają metody diagnozowania stylów uczenia się
 • nabędą umiejętność wykorzystania oceniania kształtującego w indywidualizacji procesu kształcenia
 • zaproponują metody pracy z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami w nauce.

Liczba uczestników w grupie

12-25

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Indywidualizacja kształcenia – 7 pomysłów na Twoją lekcję
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne
Wykształcenie wyższe
Zatrudnienie
Skip to content