Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Indywidualizacja kształcenia – 7 pomysłów na Twoją lekcję

Najbliższe terminy

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

130

Szkolenie z oferty numer: 34
Indywidualizacja kształcenia – 7 pomysłów na Twoją lekcję

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek

Zakres treści

1. Założenia indywidualizacji nauczania.
2. Dylematy i problemy nauczycieli podejmujących zindywidualizowaną pracę na lekcji.
3. Zalety, korzyści i efekty indywidualizacji procesu kształcenia.
4. Sposoby indywidualizowania pracy z uczniem zdolnym, słabym, przeciętnym – przykładowe rozwiązania metodyczne.
5. Diagnozowanie stylów uczenia się i odkrywanie indywidualnych uzdolnień oraz potrzeb uczniów.
6. Ocenianie kształtujące w indywidualizacji procesu nauczania.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • pogłębią wiedzę na temat indywidualizacji procesu kształcenia w oparciu o najnowsze przepisy prawa dotyczące dostosowania wymagań do możliwości i potrzeb ucznia
  • poznają metody diagnozowania stylów uczenia się
  • nabędą umiejętność wykorzystania oceniania kształtującego w indywidualizacji procesu kształcenia
  • zaproponują metody pracy z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami w nauce.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Indywidualizacja kształcenia – 7 pomysłów na Twoją lekcję
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content