Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

48 dydaktycznych

Cena

600

Szkolenie z oferty numer: 1
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Adresaci

 • instruktorzy praktycznej nauki zawodu
 • opiekunowie praktyk zawodowych
 • wykładowcy kursów nieposiadający kwalifikacji pedagogicznych

Zakres treści

 1. Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy.
 2. Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się”.
 3. Metodyka praktycznej nauki zawodu.
 4. Umiejętności dydaktyczne.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • nabędą kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do prowadzenia praktycznej nauki zawodu, praktyk zawodowych, wykładów na kursach
 • nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędne do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu
 • zostaną przygotowani do właściwej organizacji procesu kształcenia w określonym zawodzie
 • nabędą umiejętności planowania i organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content