Temat szkolenia

Zasady skutecznej edukacji – jak uczyć, żeby nauczyć?

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

5 dydaktycznych

Cena

150

Szkolenie z oferty numer: 44
Zasady skutecznej edukacji – jak uczyć, żeby nauczyć?

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół /placówek
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni
  • rady pedagogiczne

Zakres treści

1. Na czym polega skuteczna edukacja?
2. Motywacja a potrzeby ucznia.
3. Pochwała i krytyka.
4. Niezbędnik wiedzy nauczyciela na temat preferencji uczniów w zakresie stylów uczenia się.
5. Metody koncentrujące się na nauczycielu.
6. Metody aktywne.
7. Metody koncentrujące się na uczniu.
8. Profesjonalista w praktyce.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają metody uczenia się i nauczania
  • uzyskają praktyczne wskazówki dotyczące nowoczesnego nauczania
  • nabędą umiejętność stosowania określonych stylów uczenia się w planowaniu interesujących i efektywnych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
  • nabędą aktualną wiedzę z zakresu stosowania pochwał, krytyk i oceniania uczniów
  • wzbogacą swój warsztat pracy w narzędzia pomagające uczniom w efektywnej nauce.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Zasady skutecznej edukacji – jak uczyć, żeby nauczyć?
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content