Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Technologie informacyjno-komunikacyjne w procesach edukacyjnych

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

150

Szkolenie z oferty numer: 119
Technologie informacyjno-komunikacyjne w procesach edukacyjnych

Adresaci

  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek\
  • wychowawcy klas

Zakres treści

  1. Przegląd narzędzi TIK, które mogą być wykorzystane w procesach edukacyjnych.
  2. Wykorzystanie różnorodnych aplikacji (w tym mobilnych) do aktywizacji uczniów w procesie nauczania – uczenia się.
  3. Ochrona danych i wizerunku w Internecie.
  4. Rozpoznawanie i reagowanie na fake newsy – jak kształtować krytyczne podejście do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych?

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • rozwiną umiejętności metodyczne w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych
  • rozwiną umiejętność kształtowania krytycznego podejścia uczniów do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Technologie informacyjno-komunikacyjne w procesach edukacyjnych
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content