Temat szkolenia

Organizacja kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

3

Cena

120

Szkolenie z oferty numer: 94

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni
  • specjaliści i terapeuci

Zakres treści

  1. Kształcenie specjalne – aspekty prawne.
  2. Idea edukacji włączającej.
  3. Dokumentacja dziecka objętego kształceniem specjalnym (IPET, WOPFU).
  4. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna – warunki sukcesu.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • pogłębią swoje kompetencje w zakresie udzielania wsparcia uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • nabędą umiejętność sporządzania dokumentacji ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Liczba uczestników w grupie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Organizacja kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content