Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Organizacja kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

3 dydaktycznych

Cena

120

Szkolenie z oferty numer: 94
Organizacja kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni
  • specjaliści i terapeuci

Zakres treści

  1. Kształcenie specjalne – aspekty prawne.
  2. Idea edukacji włączającej.
  3. Dokumentacja dziecka objętego kształceniem specjalnym (IPET, WOPFU).
  4. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna – warunki sukcesu.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • pogłębią swoje kompetencje w zakresie udzielania wsparcia uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • nabędą umiejętność sporządzania dokumentacji ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Organizacja kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content