Szkolenia

Dla instytucji
i administracji publicznej

Sprawdź

Terminy szkoleń (Wszystkie lokalizacje)

Potwierdzone

Kontrola deklaracji śmieciowych

Data rozpoczęcia:
04.12.2023 (pon.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
Online

Liczba godzin:
4

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
04.12.2023

ZASADY TWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH – ULEPSZENIA A REMONTY, KONSERWACJE, PRZEGLĄDY

Data rozpoczęcia:
04.12.2023 (pon.), 09:00

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
04.12.2023

Potwierdzone

Standardy ochrony małoletnich w publicznych i niepublicznych szkołach, przedszkolach oraz w pozostałych placówkach oświatowych. Zadania i odpowiedzialność dyrektora jednostki za opracowanie i wdrożenie procedur

Data rozpoczęcia:
05.12.2023 (wt.), 09:00

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
20.11.2023

INWENTARYZACJA ZA ROK 2023

Data rozpoczęcia:
05.12.2023 (wt.), 09:00

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
05.12.2023

Potwierdzone

Kontrola segregacji odpadów i kompostowania bioodpadów w przypadku korzystania ze zwolnienia w opłacie

Data rozpoczęcia:
06.12.2023 (śr.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
06.12.2023

PRZYGOTOWANIE DO ZAMKNIĘCIA ROKU 2023 W KOMENDACH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Data rozpoczęcia:
07.12.2023 (czw.), 09:00

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
07.12.2023

Potwierdzone

Doręczenia elektroniczne w podmiotach publicznych. Jak doręczać korespondencję za pomocą PURDE i PUH od 10 grudnia 2023r.

Data rozpoczęcia:
08.12.2023 (pt.), 08:30

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
08.12.2023

Prowadzenie postępowań w zakresie decyzji śmieciowych

Data rozpoczęcia:
08.12.2023 (pt.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
4

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
08.12.2023

Potwierdzone

Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Jak dokonać kontroli spełniania obowiązku dla dzieci przybywających z zagranicy?

Data rozpoczęcia:
08.12.2023 (pt.), 10:00

Cena:
350

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
08.12.2023

PRZYGOTOWANIE ZAMKNIĘCIA ROKU 2023 I USTALENIA WYNIKU WYKONANIA BUDŻETU ORAZ WYNIKU FINANSOWEGO W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Data rozpoczęcia:
11.12.2023 (pon.), 09:00

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
11.12.2023

Kontrola w firmach odbierających nieczystości ciekłe

Data rozpoczęcia:
12.12.2023 (wt.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
12.12.2023

FUNDUSZ PRACY I ROCZNA SPRAWOZDAWCZOŚĆ POWIATOWEGO I WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY ZA ROK 2023

Data rozpoczęcia:
12.12.2023 (wt.), 09:00

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
12.12.2023

Zwrot podatku akcyzowego w 2024 r. Kluczowe problemy ze zwrotem podatku akcyzowego?

Data rozpoczęcia:
13.12.2023 (śr.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
4

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
13.12.2023

Podatek od nieruchomości dla początkujących z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa WSA i NSA - planowane zmiany w zakresie podatku od nieruchomości.

Data rozpoczęcia:
13.12.2023 (śr.), 09:00

Cena:
350

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
13.12.2023

Najlepsze praktyki dotyczące bezpieczeństwa informacji w organizacji. Cyberbezpieczeństwo w praktyce.

Data rozpoczęcia:
14.12.2023 (czw.), 09:00

Cena:
300

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
14.12.2023

Doręczenia elektroniczne i zmiany kodeksu postępowania administracyjnego

Data rozpoczęcia:
15.12.2023 (pt.), 09:00

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
15.12.2023

Obowiązek stosowania e-Doręczeń od 10 GRUDNIA 2023 R. w postępowaniu podatkowym i administracyjnym.

Data rozpoczęcia:
18.12.2023 (pon.), 08:30

Cena:
420

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
4

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
18.12.2023

Przedawnienia w podatkach, opłatach i niepodatkowych należnościach o charakterze publicznoprawnym w jednostkach samorządu terytorialnego

Data rozpoczęcia:
18.12.2023 (pon.), 09:00

Cena:
350

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
18.12.2023

WZÓR DECYZJI DOT. OPŁATY ZA WYŻYWIENIE (I POBYT) W SZKOLE, PRZEDSZKOLU, ŻŁOBKU – ZASADY PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Data rozpoczęcia:
18.12.2023 (pon.), 09:00

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
18.12.2023

Bezpieczeństwo osobiste pracownika podczas wykonywania obowiązków służbowych w tym w sytuacjach kryzysowych.

Data rozpoczęcia:
18.12.2023 (pon.), 09:00

Cena:
199

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
18.12.2023

Nowe obowiązki gmin w zakresie nieczystości ciekłych – zmiany w ustawie

Data rozpoczęcia:
19.12.2023 (wt.), 09:00

Cena:
430

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
19.12.2023

PRZYGOTOWANIE DO ZAMKNIĘCIA ROKU 2023 W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH – TYPOWE BŁĘDY W KSIĘGOWANIU I ROZLICZANIU ZADAŃ ZLECONYCH POWODUJĄCE NIERZETELNOŚĆ WYNIKU FINANSOWEGO I WYNIKU WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2023

Data rozpoczęcia:
20.12.2023 (śr.), 09:00

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
20.12.2023

Opodatkowanie budynków i budowli podatkiem od nieruchomości w 2024 r. po wyrokach TK z dnia: 4 lipca 2023 r. (budowle) oraz z dnia 18 października 2023 r. (garaże).

Data rozpoczęcia:
21.12.2023 (czw.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
4

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
21.12.2023

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Data rozpoczęcia:
21.12.2023 (czw.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
21.12.2023

Egzekwowanie obowiązku przyłączenia do kanalizacji

Data rozpoczęcia:
28.12.2023 (czw.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
Online

Liczba godzin:
4

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
28.12.2023

PRZYGOTOWANIE ZAMKNIĘCIA ROKU 2023 I USTALENIA WYNIKU WYKONANIA BUDŻETU ORAZ WYNIKU FINANSOWEGO W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Data rozpoczęcia:
29.12.2023 (pt.), 09:00

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
29.12.2023

SPRAWOZDANIA Z NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH SKŁADANE PRZEZ GMINY ZA 2023 ROK DO WIOŚ I WÓD POLSKICH

Data rozpoczęcia:
08.01.2024 (pon.), 09:00

Cena:
450

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
4

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
08.01.2024

SPRAWOZDANIA Z NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH SKŁADANE PRZEZ GMINY ZA 2023 ROK DO WIOŚ I WÓD POLSKICH

Data rozpoczęcia:
19.01.2024 (pt.), 09:00

Cena:
450

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
4

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
19.01.2024