Szkolenia

Dla instytucji
i administracji publicznej

Sprawdź

Terminy szkoleń (Wszystkie lokalizacje)

Potwierdzone

WZORCOWA DOKUMENTACJA - PROCEDURA KONTROLI TRZEŹWOŚCI PRZEZ PRACODAWCĘ OD 21 LUTEGO 2023r. ORAZ DOKUMENTACJA NIEZBĘDNA DO WPROWADZENIA PRACY ZDALNEJ W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ KODEKSU PRACY. ZFSS A RODO

Data rozpoczęcia:
03.04.2023 (pon.), 09:00

Cena:
350

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
20.03.2023

Potwierdzone

Kontrola podatkowa w gminie – rodzaje kontroli oraz metodyka ich wykonywania©

Data rozpoczęcia:
03.04.2023 (pon.), 09:00

Cena:
320

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
03.04.2023

Jakie regulaminy i inne regulacje wewnątrzzakładowe powinien opracować pracodawca w 2023 r. zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości pracowników? Wzory pism

Data rozpoczęcia:
03.04.2023 (pon.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
03.04.2023

ZMIANY SPRAWOZDAWCZOŚCI BUŻETOWEJ 2023

Data rozpoczęcia:
03.04.2023 (pon.), 10:00

Cena:
450

Lokalizacja:
Kielce, ul. IX Wieków Kielc 6/8

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
28.03.2023

Prawo budowlane – cyfryzacja – najnowsze zmiany

Data rozpoczęcia:
03.04.2023 (pon.), 10:00

Cena:
320

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
03.04.2023

Potwierdzone

Kontrola segregacji odpadów i kompostowania bioodpadów w przypadku korzystania ze zwolnienia w opłacie

Data rozpoczęcia:
04.04.2023 (wt.), 09:00

Cena:
390

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
04.04.2023

ZMIANY SPRAWOZDAWCZOŚCI BUŻETOWEJ 2023

Data rozpoczęcia:
04.04.2023 (wt.), 10:00

Cena:
450

Lokalizacja:
Radom, ul. Narutowicza 9

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
28.03.2023

Potwierdzone

PROGRAMY ROZWOJOWE SZKÓŁ – PRZYGOTOWANIE DO APLIKOWANIA W RAMACH KONKURSU 10.3 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA LUBELSKIEGO (FELU).

Data rozpoczęcia:
05.04.2023 (śr.), 09:00

Cena:
Stacjonarnie: 360 zł
Online: 330zł

Lokalizacja:
Stacjonarnie - Lublin
oraz online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
04.04.2023

ZMIANY SPRAWOZDAWCZOŚCI BUŻETOWEJ 2023

Data rozpoczęcia:
05.04.2023 (śr.), 10:00

Cena:
450

Lokalizacja:
Łódź, ul. Kopernika 64

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
28.03.2023

Zmiana definicji odpadu komunalnego i jej konsekwencje dla prowadzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Data rozpoczęcia:
07.04.2023 (pt.), 09:00

Cena:
350

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
07.04.2023

Najtrudniejsze problemy gmin związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data rozpoczęcia:
07.04.2023 (pt.), 09:00

Cena:
430

Lokalizacja:
Warszawa

Liczba godzin:
4

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
07.04.2023

Oświadczenia majątkowe w 2023 r.

Data rozpoczęcia:
11.04.2023 (wt.), 09:00

Cena:
390

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
11.04.2023

Wybrane postępowania podatkowe dla początkujących

Data rozpoczęcia:
12.04.2023 (śr.), 09:00

Cena:
320

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
12.04.2023

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem projektowanej zmiany ustawy OOŚ

Data rozpoczęcia:
12.04.2023 (śr.), 10:00

Cena:
350

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
12.04.2023

Rozliczanie opłat za wyżywienie (i pobyt) w szkołach, przedszkolach, żłobkach

Data rozpoczęcia:
13.04.2023 (czw.), 09:00

Cena:
350

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
13.04.2023

Doręczenia elektroniczne i zmiany kodeksu postępowania administracyjnego

Data rozpoczęcia:
13.04.2023 (czw.), 09:00

Cena:
350

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
13.04.2023

Potwierdzone

Nowe obowiązki gmin w zakresie nieczystości ciekłych – zmiany w ustawie

Data rozpoczęcia:
13.04.2023 (czw.), 09:00

Cena:
390

Lokalizacja:
Online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
13.04.2022

Potwierdzone

Nowe obowiązki samorządów po zmianach w Kodeksie Wyborczym, zmiany w ustawie o referendum lokalnym

Data rozpoczęcia:
14.04.2023 (pt.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
4

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
14.04.2023

Potwierdzone

ZNOWELIZOWANE I PRZEJRZYSTE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO PO ZMIANACH. REDAGOWANIE PISM ZGODNYCH Z PRAWEM I ZASADAMI PROSTEGO JĘZYKA URZĘDOWEGO.

Data rozpoczęcia:
14.04.2023 (pt.), 09:00

Cena:
350

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
14.04.2023

Dystrybucja węgla przez gminy i miasta w 2023 roku - ustalanie i zagospodarowanie nadwyżek węgla

Data rozpoczęcia:
14.04.2023 (pt.), 09:00

Cena:
350

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
14.04.2023

Gminna pomoc publiczna w 2023 r.

Data rozpoczęcia:
14.04.2023 (pt.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
Lublin oraz online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
14.04.2023

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Tworzenie planu ogólnego gminy.

Data rozpoczęcia:
17.04.2023 (pon.), 09:00

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
17.04.2023

ZADANIA ZLECONE PO ZMIANACH W SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ – jak księgować zadania zlecone?

Data rozpoczęcia:
17.04.2023 (pon.), 09:00

Cena:
350

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
17.04.2023

Potwierdzone

Wybory ławników na kadencję 2024-2027

Data rozpoczęcia:
18.04.2023 (wt.), 08:30

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
18.04.2023

Wymiar i pobór opłaty za przedszkole samorządowe oraz za wyżywienie – od decyzji do tytułu wykonawczego

Data rozpoczęcia:
18.04.2023 (wt.), 09:00

Cena:
320

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
18.04.2023

Nowe obowiązki gmin w zakresie nieczystości ciekłych – zmiany w ustawie

Data rozpoczęcia:
18.04.2023 (wt.), 09:00

Cena:
430

Lokalizacja:
Łódź

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
13.04.2022

Ustalanie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości oraz scalania i podziału nieruchomości w praktyce, orzecznictwie i stanowiskach organów kontroli

Data rozpoczęcia:
18.04.2023 (wt.), 10:00

Cena:
320

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
18.04.2023

INWESTYCJE CZYLI NAKŁADY BRUTTO NA ŚRODKI TRWAŁE 2023
– problem niezgodności danych pomiędzy zaangażowaniem, zobowiązaniem, wydatkiem a kwotami prezentowanymi w rejestrze umów jaki wystąpi od 1 stycznia 2024 roku

Data rozpoczęcia:
19.04.2023 (śr.), 09:00

Cena:
350

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
19.04.2023

Wymiar i pobór opłaty za żłobek oraz klubik dziecięcy

Data rozpoczęcia:
20.04.2023 (czw.), 09:00

Cena:
320

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
20.04.2023

Drogi publiczne i wewnętrzne, zjazdy z dróg publicznych, umieszczanie urządzeń w drogach.

Data rozpoczęcia:
20.04.2023 (czw.), 10:00

Cena:
320

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
20.04.2023

Oświadczenia majątkowe w 2023 r.

Data rozpoczęcia:
21.04.2023 (pt.), 09:00

Cena:
390

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
21.04.2023

Platforma ePUAP jako narzędzie komunikacji

Data rozpoczęcia:
21.04.2023 (pt.), 10:00

Cena:
350

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
21.04.2023

Dotacje podręcznikowe w 2023 roku. Zasady wnioskowania, wydatkowania przyjmowania na stan, księgowania dotacji przeznaczonych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2023/2024

Data rozpoczęcia:
21.04.2023 (pt.), 10:00

Cena:
350

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
21.04.2023

ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2023 r.

Data rozpoczęcia:
21.04.2023 (pt.), 10:00

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
21.04.2023

Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym

Data rozpoczęcia:
24.04.2023 (pon.), 10:00

Cena:
300

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
24.04.2023

Nowości w warunkach technicznych budowy, zarządzania i eksploatacji dróg

Data rozpoczęcia:
24.04.2023 (pon.), 10:00

Cena:
320

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
24.04.2023

Nowe obowiązki samorządów po zmianach w Kodeksie Wyborczym, zmiany w ustawie o referendum lokalnym

Data rozpoczęcia:
25.04.2023 (wt.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
4

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
25.04.2023

Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu należności cywilnoprawnych ustalanie – pobór – windykacja

Data rozpoczęcia:
25.04.2023 (wt.), 09:00

Cena:
320

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
25.04.2023

Nowe obowiązki gmin w zakresie nieczystości ciekłych – zmiany w ustawie

Data rozpoczęcia:
25.04.2023 (wt.), 09:00

Cena:
430

Lokalizacja:
Radom

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
25.04.2022

ABC KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OD PODSTAW – PARAGRAFY DOCHODOWE I WYDATKOWE – PRAKTYCZNE WARSZTATY W PRZYKŁADACH MERYTORYCZNYCH I SCHEMATACH KSIĘGOWYCH DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Data rozpoczęcia:
25.04.2023 (wt.), 10:00

Cena:
350

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
25.04.2023

Wybór ławników na nową kadencję. Zadania gminy, wzory dokumentów, procedura, praktyka.

Data rozpoczęcia:
26.04.2023 (śr.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
26.04.2023

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Tworzenie planu ogólnego gminy.

Data rozpoczęcia:
27.04.2023 (czw.), 09:00

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
27.04.2023

Wymiar i pobór opłaty za żłobek oraz klubik dziecięcy

Data rozpoczęcia:
09.05.2023 (wt.), 09:00

Cena:
320

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
09.05.2023

Doręczenia elektroniczne

Data rozpoczęcia:
10.05.2023 (śr.), 09:00

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
10.05.2023

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Tworzenie planu ogólnego gminy.

Data rozpoczęcia:
11.05.2023 (czw.), 09:00

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
11.05.2023

Nowe obowiązki samorządów po zmianach w Kodeksie Wyborczym, zmiany w ustawie o referendum lokalnym

Data rozpoczęcia:
11.05.2023 (czw.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
4

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
11.05.2023

Podpis elektroniczny w urzędzie

Data rozpoczęcia:
11.05.2023 (czw.), 10:00

Cena:
420

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
11.05.2023

Ustawa o doręczeniach elektronicznych, PURDE i PUH podmiotach publicznych. Zmiany w kpa

Data rozpoczęcia:
12.05.2023 (pt.), 08:30

Cena:
350

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
12.05.2023

Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze  środków UE

Data rozpoczęcia:
12.05.2023 (pt.), 10:00

Cena:
300

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
12.05.2023

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Data rozpoczęcia:
12.05.2023 (pt.), 10:00

Cena:
350

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
12.05.2023

Pełnomocnictwa i upoważnienia w systemie kontroli zarządczej©

Data rozpoczęcia:
16.05.2023 (wt.), 09:00

Cena:
350

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
16.05.2023

Nowe obowiązki samorządów po zmianach w Kodeksie Wyborczym, zmiany w ustawie o referendum lokalnym

Data rozpoczęcia:
19.05.2023 (pt.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
4

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
19.05.2023

NOWELIZACJA PRZEPISÓW ZWIĄZANYCH Z PLANOWANIEM I ZAGOSPODAROWANIEM PRZESTRZENNYM

Data rozpoczęcia:
25.05.2023 (czw.), 10:00

Cena:
350

Lokalizacja:
Lublin oraz online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
25.05.2023

Centralny Rejestr Umów – nowy obowiązek dla każdej jednostki sektora finansów publicznych realizowany począwszy od 1 stycznia 2024 roku

Data rozpoczęcia:
30.05.2023 (wt.), 09:00

Cena:
350

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
30.05.2023

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem projektowanej zmiany ustawy OOŚ

Data rozpoczęcia:
07.06.2023 (śr.), 10:00

Cena:
350

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
07.06.2023

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Tworzenie planu ogólnego gminy.

Data rozpoczęcia:
09.06.2023 (pt.), 09:00

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
09.06.2023

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Tworzenie planu ogólnego gminy.

Data rozpoczęcia:
23.06.2023 (pt.), 09:00

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
23.06.2023