Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Uczeń trudny. Jak go motywować do nauki?

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

120

Szkolenie z oferty numer: 71
Uczeń trudny. Jak go motywować do nauki?

Adresaci

  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele specjaliści
  • wychowawcy klas
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

1. Motywacja – podstawowe ustalenia.
2. Magiczne pytania pana M. Pantalon’ a.
3. Skala, jako technika pracy nad zmianą.
4. Wyuczona bezradność w szkolnej ławce.
5. Mieszanka motywacyjna – garść wskazówek, ciekawostek i porad.
6. Motywowanie, a temperament.
7. Dlaczego dzieci mają trudności w nauce – sześć ważnych powodów.
Motywatory S. Reissa.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • usystematyzują i poszerzą wiedzę na temat procesu motywacji
  • zapoznają się z technikami motywacyjnymi opartymi na przedstawionych koncepcjach dotyczących motywacji
  • poznają zależności występujące między typem temperamentalnym, a sposobem skutecznego motywowania do zmiany postawy wobec nauki.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Uczeń trudny. Jak go motywować do nauki?
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content