Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Trening umiejętności społecznych dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Najbliższe terminy

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

6 dydaktycznych

Cena

150

Szkolenie z oferty numer: 112
Trening umiejętności społecznych dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Adresaci

 • nauczyciele pracujący z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • rodzice dzieci autystycznych

Zakres treści

 1. Teoria kognitywnego nauczania społecznego u osób z autyzmem.
 2. Przedstawienie różnych form pracy nad rozwijaniem umiejętności społecznych u osób z autyzmem.
 3. Metody pracy nad emocjami osób z ASD wg Tony Atwooda.
 4. Zasady organizacji i cele terapeutyczne zajęć grupowych rozwijających umiejętności społeczne osób z autyzmem.
 5. Zachowania trudne – strategie postępowania w czasie zajęć.
 6. Generalizacja umiejętności nabytych podczas zajęć, rola rodziny i środowiska osoby z ASD.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • zapoznają się ze specyfiką kognitywnego uczenia się osób z autyzmem
 • poznają różne metody nauczania umiejętności społecznych
 • nabędą umiejętność planowania zajęć TUS-u
 • nauczą się strategii rozwijania umiejętności społecznych.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Trening umiejętności społecznych dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content