Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

Najbliższe terminy

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

5 dydaktycznych

Cena

130

Szkolenie z oferty numer: 29
Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

Adresaci

  • nauczyciele mianowani ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Zakres treści

1. Podstawy prawne awansu zawodowego.
2. Powinności w okresie stażu i wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
3. Planowanie rozwoju zawodowego na okres stażu z uwzględnieniem zadań pozwalających na spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
4. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
5. Opis i analiza realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
6. Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
  • zaplanują zadania pozwalające na spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
  • opracują projekt sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content