Studia podyplomowe

Rekrutacja

Sprawdź kierunki

Krok 1

Wypełnij on-line i wydrukuj kwestionariusz (na stronie docelowej należy wybrać odsyłacz „Studia podyplomowe – {miasto}”).

Krok 2

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85,00 zł.

Wpłaty należy dokonać przelewem na konto Akademii Humanitas w Sosnowcu, nr konta bankowego: 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932. W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko, adres, nazwę kierunku studiów oraz dopisek „KURSOR”.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.

Krok 3

Skompletuj następujące dokumenty:

  • wydrukowany kwestionariusz (patrz „Krok 1”)
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych I-go lub II-go stopnia (oryginał lub odpis dyplomu należy przedstawić do wglądu przy podpisaniu umowy finansowej)
  • potwierdzenie kwalifikacji pedagogicznych, w zależności od wymagań na danym kierunku studiów, jeżeli posiadane przygotowanie pedagogiczne nie wynika bezpośrednio z dyplomu ukończenia studiów wyższych (dodatkowy dokument potwierdzający te kwalifikacje)
  • dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
  • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85,00 zł.

Krok 4

Złóż dokumenty:

  • osobiście w Ośrodku Szkoleniowym KURSOR w Lublinie lub w którymś z oddziałów, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
  • …lub wyślij pocztą na podany niżej adres
  • …lub zeskanuj i wyślij e-mailem na podany niżej adres