WODN

Wychowawcze umiejętności nauczyciela

Funkcje wychowawcze pełnione przez nauczycieli ulegają ciągłym zmianom i modyfikacjom, bo ciągle zmienia się otaczający świat. Wymaga to od nauczycieli płynności w radzeniu sobie z nieznanymi dotąd sytuacjami – konieczność jednoczesnego wykorzystywania kompetencji poznawczych, interpretacyjnych, decyzyjnych, jako równoważnych sobie i jednakowo niezbędnych w prowadzeniu ucznia przez świat współczesny – ku przyszłości. Szybko zmieniająca się rzeczywistość wymaga ciągłego rozwijania kompetencji osobistych i społecznych, żeby nauczyciel mógł wspomagać rozwój ucznia – wzmacniać jego wiarę we własne siły, budować poczucie własnej wartości, stawiać przed nim wyzwania, ale także zaspokajać jego potrzeby rozwojowe. To wymaga rozwoju osobistego nauczyciela i bycia kompetentnym wychowawcą.

110

Wychowanie do wartości podstawą kształtowania dojrzałości emocjonalno-społecznej 

Liczba godzin:
5
Cena:
140,00
111

Poczucie własnej wartości – jak je wspierać i rozwijać w codziennej pracy wychowawczej z uczniami?

Liczba godzin:
3
Cena:
100,00
Nowość
112

Gry towarzyskie i edukacyjne do wykorzystania w budowaniu pozytywnej samooceny, efektywnej komunikacji i kształceniu umiejętności poznawczych

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
Nowość
113

Empatia wśród uczniów i nauczycieli – jak ją kształtować i rozwijać?

Liczba godzin:
3
Cena:
100,00
114

Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły oraz budowanie poczucie bezpieczeństwa

Liczba godzin:
4
Cena:
110,00
115

Jak zrozumieć nastolatka – wymagania szkolne a problemy wieku dojrzewania

Liczba godzin:
4
Cena:
100,00
116

Odporność psychiczna dzieci i młodzieży – czy można się jej nauczyć?

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
Nowość
117

Sytuacje kryzysowe, sposoby i zasoby. Emocje, stres, lęki, depresja – ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Liczba godzin:
5
Cena:
140,00
Nowość
119

Emocjonalne i behawioralne problemy dzieci i młodzieży

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
120

Stres w trudnych czasach. Jak chronić, motywować i wspierać?

Liczba godzin:
4
Cena:
110,00
Nowość
121

Trening radzenia sobie ze stresem i relaksacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych – biofeedbacku i mindfulness

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
Nowość
123

Dziecko przed ekranem. Pozwolić czy zabronić?

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
Nowość
125

Nowe oblicze współczesnych zagrożeń duchowych

Liczba godzin:
3
Cena:
100,00
Nowość
126

Granice i konsekwencje w pracy z dzieckiem/uczniem, zamiast kar 

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
Nowość
127

Zarządzanie sobą w czasie, czyli jak nie ulegać dystraktorom (np. mediom społecznościowym) – ćwiczenia praktyczne do wykorzystania na lekcji wychowawczej

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
Nowość
128

Jak prowadzić zajęcia grupowe i indywidualne z wykorzystaniem gry dr RefleksJA?

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
129

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny w aspekcie realizacji zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
130

Realizacja zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie” jako forma wsparcia rodziny w wychowaniu dzieci

Liczba godzin:
4
Cena:
130,00
131

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny w aspekcie realizacji zadań programu wychowawczo-profilaktycznego

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
132

Realizacja zadań programu wychowawczo-profilaktycznego jako forma wsparcia rodziny w wychowaniu dzieci

Liczba godzin:
4
Cena:
130,00
134

Trudna klasa – jak ją opanować, wychowywać i nauczać?

Liczba godzin:
4
Cena:
100,00
Nowość
135

Jak uczyć i wychowywać dziecko z zaburzeniami zachowania?

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
136

Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży. Depresja. Tendencje oraz próby samobójcze i akty autoagresji

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
Nowość
139

Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo w szkole/placówce

Liczba godzin:
3
Cena:
100,00
Nowość
140

Mediacja, jako pozasądowy sposób rozwiązywania konfliktów

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
Nowość
142

Postawy rodziców i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w rodzinie i w szkole

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
Nowość
143

Nauczyciele, rodzice, uczniowie. Relacje, komunikacja, bycie razem

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
Nowość
144

Trudny rodzic jako klient szkoły – jak go zrozumieć i jak z nim współpracować?

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
Nowość
145

Rodzina dysfunkcjonalna – specyfika funkcjonowania. Metody pracy z dziećmi ze środowisk zmarginalizowanych

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
Nowość
146

Jak utrzymać dyscyplinę w świetlicy szkolnej? – z poradnika praktyka 

Liczba godzin:
4
Cena:
120,00
147

Konsekwencje „zdalnego” życia dzieci i młodzieży w okresie pandemii – o czym każdy nauczyciel i rodzic wiedzieć powinien?

Liczba godzin:
3
Cena:
100,00