Temat szkolenia

Negocjacje w środowisku szkolnym - 20 skutecznych technik przydatnych w prowadzeniu efektywnych rozmów z rodzicami i uczniami

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

140

Szkolenie z oferty numer: 153
Negocjacje w środowisku szkolnym - 20 skutecznych technik przydatnych w prowadzeniu efektywnych rozmów z rodzicami i uczniami

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • wychowawcy klas
 • rady pedagogiczne

Zakres treści

 1. Negocjacje – definicja.
 2. Harwardzki model negocjacji.
 3. Batna, Watna, Zopa.
 4. Style negocjacyjne.
 5. Strategie negocjowania.
 6. Zasady w negocjacjach.
 7. Etapy negocjacji w oświacie.
 8. 20 skutecznych technik negocjacyjnych.
 9. Użyteczne komunikaty w sytuacjach trudnych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy;

 • poznają podstawową wiedzę na temat negocjacji
 • będą potrafili stosować harwardzki model negocjacji w praktyce
 • nabędą umiejętność stosowania w praktyce technik negocjacji – w rozmowie z rodzicami, uczniami.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Negocjacje w środowisku szkolnym – 20 skutecznych technik przydatnych w prowadzeniu efektywnych rozmów z rodzicami i uczniami
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content