Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Sytuacje edukacyjne sprzyjające uczeniu się uczniów

Najbliższe terminy

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4 dydaktycznych

Cena

130

Szkolenie z oferty numer: 174
Sytuacje edukacyjne sprzyjające uczeniu się uczniów

Adresaci

 • nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
 • nauczyciele przedmiotowi szkół podstawowych

Zakres treści

 1. Proces uczenia się dzieci – nowe wyzwania, zadania edukacyjne, kierunki zmian.
 2. Dydaktyczne uwarunkowania motywacji do uczenia się dzieci (aranżacja przestrzeni, dobór metod i form pracy, środków dydaktycznych, wzmacnianie poczucia sprawczości uczniów, ocenianie).
 3. Sytuacje edukacyjne – zasady konstruowania, rodzaje, dostosowanie do indywidualnych potrzeb.
 4. Projektowanie sytuacji edukacyjnych uwzględniających zróżnicowane potrzeby i możliwości uczniów sprzyjające uczeniu się w kontekście kształtowania kompetencji kluczowych i kompetencji przyszłości.
 5. Samoocena i wartościowanie zaprojektowanych sytuacji edukacyjnych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają aktualne wyzwania edukacyjne i pożądane kompetencje absolwentów szkół
 • poznają zasady konstruowania sytuacji edukacyjnych
 • nabędą umiejętność projektowania działań wyzwalających motywację do uczenia się uczniów
 • nabędą umiejętność planowania i projektowania zróżnicowanych sytuacji edukacyjnych zwiększających efektywność procesu dydaktyczno – wychowawczego w szkole, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów
 • będą potrafili podejmować innowacyjne rozwiązania w pracy pedagogicznej.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Zapisz się tutaj

Sytuacje edukacyjne sprzyjające uczeniu się uczniów
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content